Vi förklarar begreppet ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är ett begrepp som kan vara relevant för dig om du överväger att betala av ditt lån tidigare än avtalat eller byta räntebindningstid på ditt befintliga lån. 

Här förklarar vi vad ränteskillnadsersättning är, när det kan bli aktuellt, skillnader mellan rörlig och fast ränta i detta sammanhang.

Ränteskillnadsersättning förklarat

Kort sagt innebär ränteskillnadsersättning en kompensation som betalas till långivaren om du som låntagare betalar av ditt lån i förtid eller ändrar räntebindningstid. Långivaren får således ersättning för den inkomst de skulle ha tjänat på räntan om lånet fortsatt som planerat.

När ränteskillnadsersättning kan vara aktuellt

Ränteskillnadsersättning blir aktuellt i två huvudsakliga scenarier. För det första kan det bli aktuellt om du väljer att betala av hela eller delar av ditt lån före den överenskomna tidsperioden. För det andra kan det bli aktuellt om du ändrar räntebindningstid på ditt befintliga lån.

Skillnader mellan rörlig och fast ränta

Vid lån med rörlig ränta justeras räntan i enlighet med marknadsräntan. I sådana fall brukar ränteskillnadsersättning inte vara aktuellt, eftersom långivaren inte förlorar någon förväntad ränteinkomst.

När det gäller lån med fast ränta binder du dig som låntagare till en viss räntenivå under en bestämd period. Om du då bryter låneavtalet tidigare än planerat, kommer långivaren att förlora den förväntade ränteinkomsten. Det är i dessa fall som ränteskillnadsersättning blir aktuellt.

Vanliga frågor om ränteskillnadsersättning

Vår sammanfattning

Ränteskillnadsersättning är en kompensation som betalas till långivaren när du som låntagare betalar av ditt lån i förtid eller ändrar räntebindningstid. Ränteskillnadsersättning blir främst aktuellt för lån med fast ränta, men det finns vissa scenarier där det kan undvikas. Genom att förstå när och hur ränteskillnadsersättning tillämpas kan du göra mer informerade beslut när det gäller ditt lån.

Lämna en kommentar