Leasing – En modern finansieringsmetod

Leasing har blivit en alltmer populär finansieringsform, oavsett om det handlar om bilar, maskiner eller kontorsinventarier. Den erbjuder flexibilitet och möjlighet att ha tillgång till senaste teknik och produkter utan att förbinda sig till stora kapitalinvesteringar. 

Men vad innebär leasing egentligen? I denna artikel ska vi granska leasing, dess olika former och fördelarna respektive nackdelarna med denna finansieringsmetod.

Vad är leasing?

I grunden kan leasing beskrivas som en långsiktig uthyrning. Istället för att köpa en produkt eller tjänst, hyr man den under en bestämd period. Efter avtalstidens slut har man oftast möjlighet att köpa produkten, förlänga leasingavtalet eller returnera den.

Leasing finns i en rad olika former, men de mest kända är finansiell leasing och operationell leasing. Dessutom varierar finansiering beroende på om det är för privat bruk eller för företag.

Finansiell leasing

Här handlar det oftast om ett avtal där den ekonomiska livslängden för det som leasas är nästan lika lång som leasingperioden. Kunden ansvarar ofta för underhåll, försäkring och andra driftskostnader. I bokföringen behandlas finansiell leasing som en tillgång och skuld.

Operationell leasing

Denna typ av leasing liknar mer en traditionell uthyrning. Leasingperioden är ofta kortare än objektets ekonomiska livslängd. Uthyraren, eller leasingföretaget, behåller ofta ansvaret för underhåll och försäkring. I bokföringen betraktas detta som en löpande kostnad, snarare än en tillgång eller skuld.

Privatleasing vs. företagsleasing

När vi pratar om privatleasing tänker många direkt på bilar. Men idag kan privatpersoner även leasa allt från cyklar till vitvaror. Huvudidén är enkel: du betalar en fast månadskostnad och slipper tänka på värdeminskning, försäljning eller att ansöka om privatlån.

Företagsleasing däremot, erbjuder organisationer en chans att effektivisera sin kärnverksamhet. Istället för att binda upp kapital i dyra verktyg, fordon eller IT-utrustning, kan företag leasa dessa och därmed frigöra kapital för andra investeringar.

Vad kan man leasa?

Leasing är inte bara för bilar, även om det kanske är det mest kända exemplet. Företag kan leasa nästan allt som behövs för att driva verksamheten, inklusive:

 • Fordon – Allt från personbilar till tunga lastbilar.
 • Maskiner – Inom tillverkning, jordbruk, bygg etc.
 • IT-utrustning – Datorer, servrar, skrivare och mer.
 • Inventarier – Möbler, belysning eller annan inredning.
 • Verktyg – Allt från mindre verktyg till större industrimaskiner.

Fördelar och nackdelar med leasing

Som med alla finansieringsformer finns det för- och nackdelar med leasing.

Fördelar:

 • Flexibilitet – Leasa det senaste utan att binda upp stora summor kapital.
 • Förutsägbarhet – Fast månadskostnad gör budgetering enklare.
 • Ingen värdeminskning – Inget ansvar för försäljning eller värdetapp.
 • Skattemässiga fördelar – I vissa fall kan leasingkostnader dras av som företagskostnad.

Nackdelar:

 • Kan bli dyrare – Över tid kan leasingkostnaden överstiga inköpspriset.
 • Bindande avtal – Bryter man avtalet kan det medföra avgifter.
 • Ingen äganderätt – Trots regelbundna betalningar äger man aldrig objektet, om inte köpoption används.
 • Möjliga dolda avgifter – Vissa avtal kan ha dolda kostnader för t.ex. underhåll eller överanvändning.

Sammanfattning

Leasing, i sina olika former, erbjuder både privatpersoner och företag chansen att maximera effektiviteten, flexibiliteten och tillgängligheten till produkter och tjänster. Som med alla finansiella beslut bör man dock noggrant överväga både för- och nackdelarna, och konsultera en expert om man är osäker på vilken typ av avtal som bäst passar ens behov.

Lämna en kommentar